Forvaltningssystem – boligutleie

Et forvaltningssystem fjerner manuelle og repetetive arbeidsoppgaver knyttet til profesjonell boligutleie. Et forvaltningssystem sikrer en enkel, lønnsom og trygg utleie av bolig. Det digitaliserer og automatiserer hele utleieprosessen. Noe som effektiviserer alle de daglige gjøremålene som en utleier møter på i hverdagen sin. Det finnes flere forskjellige forvaltningssystemer, og det er viktig at du som utleier velger det som passer best for deg og din virksomhet.  Dersom du ønsker et komplett foraltningssystem, hjelper vi deg så klart med dette!

Med MyRent Fri får du et fullverdig produkt, helt gratis, og for en lav månedlig sum får du flere funksjoner som blant annet integrasjon mot regnskapssystem. Les mer om hvordan MyRent fungerer.

MyRents svært gode system for boligutleie for effektiv eiendomsforvaltning
MyRents svært gode system for boligutleie for effektiv eiendomsforvaltning

Kom i gang nå!

Hvorfor bruke et forvaltningssystem og hva er fordelene ved det?

Et forvaltningssystem for boligutleie vil holde deg oppdatert med nøyaktige data om eiendommene, samt porteføljen din. Prøv MyRents svært gode system for boligutleie for effektiv eiendomsforvaltning i dag! Hva om du til enhver tid kunne få nøyaktige og oppdaterte data om eiendommene dine? Med MyRent blir du kvitt de manuelle prosessene, bedre datakvalitet, informasjonen flyter sømløst i systemet. I mellomtiden kan du bruke tiden din mer effektivt. Den dag i dag blir alt for mye av data relatert til boligutleie og eiendom behandlet i regneark. Manuelle og tidkrevende prosesser fører dessverre til flere feil og det gjør din eiendomsforvaltning svakere. Med MyRent får du alltid oppdaterte dashbord som gir deg full oversikt på et sted, og nøyaktig og visualisert informasjon. Hva venter du på? 

Utleie av bolig 

I dag har flere og flere utleiere valgt å satse på forvaltningssystem til boligutleie, som digitaliserer og automatiserer alle deler av boligutleie. Forvaltningssystem for boligutleie har stort fokus på effektive og automatiserte prosesser som sparer utleiere for tid. Gammeldagse prosesser tilknyttet boligutleie har fungert greit tidligere, men nå er det behov for systemer for oppfølging og forvaltning under leieperioden. Leieperioder som ofte får over mange år. Utleiere ønsker et komplett forvaltningssystem som dekker alle behov. 

Ved å benytte deg av et forvaltningssystem vil du digitalisere mesteparten av driften, samt redusere store deler av tidsbruken. MyRent tilbyr et effektiv og fullverdig forvaltningssystem som automatiserer boligutleie som vi tidligere ble håndterte manuelt.

 

Alle funksjoner for boligutleie 

Et komplett forvaltningssystem har alle funksjoner nødvendig for å løse utfordringene til utleie og forvaltning. 

Et komplett forvaltningssystem fra MyRent
Et komplett forvaltningssystem

Kredittsjekk

En kredittsjekk, også kjent som en kredittvurdering, også kjent som en kredittvurdering, er en analyse av betalingsevnen til en privatperson eller bedrift. Som utleier har du skjellig grunn for å utføre en kredittsjekk på en leietaker. Med MyRent og vår samarbeidspartner Bisnode vil du umiddelbart få en kredittscore og sikre deg mot betalingsudyktige leietakere. Her finner du kredittsjekk enkelt forklart og hvordan du kan dra nytte av dette som utleier.

Bankid signering 

BankID signering kan benyttes ved all type av kontraktsignering. Det finnes ingen begrensinger på hvor mange som kan signere, hvilket betyr at det å opprette f.eks. kollektiv ikke er noen problem. Mange leieforhold påbegynnes uten en juridisk riktig husleiekontrakt. For en enklere start på leieforholdet har MyRent digitale utleiekontrakter med BankID-signering og du har også muligheten til å benytte deg av dine egne kontrakter i systemet. Du kan benytte så mange forskjellige kontrakter du ønsker. Elektronisk signering med BankID gjør det enkelt, trygt og raskere enn aldri før å signere leiekontrakt.

Depositumsgaranti 

Depositumsgaranti også kalt leiegaranti, er et godt alternativ til innskudd på depositumskonto ved leie av bolig. Hvis leietaker ikke har mulighet for å betale depositum, kan MyRent i samarbeid med Søderberg & Partner tilby leietaker depositumsgaranti. Du som utleier kan være trygg på at eventuelle krav som skulle oppstå etter at leieforholdet er avsluttet blir dekket i henhold til husleieloven og husleiekontrakten. Ønsker du å vite mer om depositumsgaranti? Les vår artikkel om hva depositumsgaranti er og besvarer vanlige spørsmål knyttet til det.

Depositumskonto 

Et depositum, også kjent som et sikkerhetsdepositum, er et beløp som leietaker betaler til utleieren i tilfelle skader på eiendommen eller skyldig husleie. I tilfelle skader på eiendommen, kan utleier bruke depositumet til å gjøre nødvendige utbedringer av utleieboligen før neste leietaker flytter inn. Du kan lese mer om depositumskonto i vår artikkel om hva et depositum er og hvordan du enkelt oppretter det.

Automatisk fakturering 

En automatisert faktura er en faktura som automatisk sendes til en eller flere mottakere, til en spesifisert dato og tid. Målet med automatisk fakturering er å effektivisere faktureringsprosessene, slik at du kan spare både tid og penger. Med automatisert faktura slipper du alt manuelt arbeid knyttet til å sende fakturaer, betalingspåminnelser og oppfølging av både innbetalinger og inkassovarsler. Med MyRent foregår hele eller deler av prosessen automatisk, det er opp til deg og det som passer akkurat din virksomhet. Nyttig informasjon og fordeler med automatisk fakturering.

Utbetaling 

Når husleien er betalt inn til vår klientkonto, remitterer vi den ut til deg i løpet av 24h – ofte raskere.  Du kan enkelt følge med på inn- og utbetalinger i systemet. Det går også bra å benytte seg av en egen konto, da setter vi opp en OCR-avtale for deg og pengene kommer rett inn på kontoen din, straks leietaker har betalt.

Inkasso 

MyRents samarbeidspartner Kredinor har flest inkassosaker i Norge, og har dedikert ekspertise for å løse deres saker. Tidlig innsats mot betalingsmislighold gagner alle parter. Det er enklere for leietaker og Kredinor å finne løsninger på kortvarig betalingsmislighold enn å rette opp langvarig manglende betaling med tilhørende kostnader.

Regulering av husleie 

Altfor mange utleiere taper opp til flere tusen kroner hvert år på å ikke indeksregulere husleien slik som husleieloven gir mulighet for. I henhold til husleieloven kan du regulere husleien etter Konsumprisindeks (KPI) når leietaker har leid av deg i en sammenhengende periode på 12 mnd.

Vår kalkulator hjelper deg med å regne ut ny husleie og varsler når det er på tide å sende ut brev om endret husleie til dine leietakere

Elektroniske kontrakter 

Leiekontrakt med elektronisk signering gjør ting raskere for alle de involverte. Det er mye raskere å sende leiekontrakt på e-post enn det er å skrive ut leiekontrakten og møte leietakeren personlig for signering. Tidligere måtte utleiere sette av tid til å møte leietakeren personlig og signere leiekontrakten fysisk. Nå er alt forandret, det er i dag mulig å signere husleiekontrakten elektronisk, som oftest med BankID-signering. Her finner du informasjon om hvordan digitale husleiekontrakter fungerer og fordelene ved det.

Eksport av regnskap

Tilgang til sanntids regnskap og rapportering er avgjørende dersom du alltid er på farten. Gjennom å benytte deg av MyRent vil du bli «bestevenn» med regnskapsføreren din. Det er enkelt å ta ut økonomiske rapporter for enkelte perioder, selskap eller bygg. Systemet produserer også en hovedbok som gjør det mulig for deg å eksportere regnskapet til alle regnskapssystemer i Norge.

Innflyttingsprotokoll

En nøye planlagt og godt gjennomført overlevering av et utleieobjekt ved starten av ethvert nytt leieforhold sikrer en trygg og god start for begge parter. Både når en flytter inn og ut er det viktig å undersøke og dokumentere den generelle tilstanden til utleieobjektet. Innflyttingsprotokoll, også kalt overtakelsesprotokoll, er en sjekkliste med bildebasert og skriftlig dokumentasjon av utleieboligens tilstand ved innflytting samt annen informasjon som er relevant ved innflytting.  Innflyttingsprotokollen er veldig enkel i bruk og kan fylles ut på alle nyere mobiltelefoner. Vi i MyRent har satt sammen litt informasjon om overtakelsesprotokoll, innflytting og overtakelse av utleieobjekt til deg slik at overleveringen foregår på best mulig måte.

Husleieloven og boligutleie 

Husleieloven, eller “lov om husleie” som det også kalles, regulerer som nevnt rettigheter og plikter i forholdet mellom utleier og leietaker. Utleie av bolig skal være enkelt og forutsigbart, men dessverre er det mange som havner i konflikter og mange av disse konfliktene kunne vært unngått hvis partene hadde satt seg inn i reglene. Vi har skrevet en artikkel som tar deg gjennom de viktigste punktene i husleieloven. 

Vi i MyRent tilbyr markedets mest tilpasningsdyktige system for utleie av bolig, som dekker alle dine behov, og systemet kan skreddersys sånn at det passer akkurat din virksomhet.

Ta kontakt med oss for å booke en start og slutt dato for etablering, eller hvis du trenger hjelp for å tilpasse systemet til din utleie.

Effektiviser utleieprosessen for å generere mer inntekt
Effektiviser utleieprosessen med MyRent for å generere mer inntekt

Er boligutleie lønnsomt?

Regelen for investering i eiendom er at ethvert overskudd, er et godt overskudd. Det du lurer på er muligens hvor mye fortjeneste du bør tjene på utleie enhetene dine? Når du ser på kontantstrømmene på eiendommen din, må du forsikre deg om at inntektene dekker alle utgifter. Eksempelvis skatt, forsikring, eiendomsforvaltning og gjeld du har på eiendommen. Etter at du har trukket ifra disse utgiftene, er det overskuddet du sitter igjen med. 

Hvor mye penger vil jeg tjene? 

Sett i forhold til utleieenhetene dine, har du nok en viss formening om hvor mye som er normal leiepris for disse. Et nokså vanlig mål er å se på hva inntektene er i prosent av markedsverdi. Dersom markedsverdien er på 6 millioner kroner, årlig utleie er 312.000, så gir dette er en prosent på 5,2. 

Skatt på utleie av bolig 

Om leieinntektene du får for utleie boligen din er skattefri eller skattepliktig, avhenger av hva slags eiendom du leier ut, hvor mye du leier du og hvordan du bruker eiendommen. Dersom leieinntektene er skattepliktige, skal du skatte 22 % av overskuddet. Det vil være verdt å nevne at utleieinntekter i noen tilfeller skattlegges opp mot 49% Om leieinntekter er skattefrie eller skattepliktige avhenger av hva slags eiendom du leier ut, hvor mye du leier ut og hvordan du bruker eiendommen. Ved salg er gevinsten skattepliktig, eventuelt tap er fradragsberettiget. Du kan lese mer om skatt på skatteetaten sine sider. 

Finn eiendom 

For å finne ut hva tilsvarende eiendommer leies ut for, kan du gå også inn på leiemarkedet på FINN. Der vil du kunne finne tilsvarende leiligheter, spesielt i mer sentrale strøk der det er mange leiligheter.

System for boligutleie fordeler

  • Trygg og enkel innkreving av husleie
  • Digitale kontrakter, protokoller
  • Automatisk fakturering, utbetaling (direkte remittering), purring og varsler
  • Kredittsjekk 
  • KPI justering av leien
  • God og enkel oversikt over samtlige leieforhold, utgående kontrakter, fornyelser, oppussing, osv.

Gjør boligutleie enkelt, trygt og effektivt ved å redusere tidsbruken knyttet administrasjon, re-utleie og forvaltning av deres leieforhold. Kundene våre  skal alltid være skalerbare for vekst uten å måtte påta seg for store kostnader. 

Hvis du ønsker et enkelt forvaltningssystem som gir deg tilgang til unike kundedata i sanntid, hjelper vi deg så klart med dette. Les mer om våre tjenester her.