Kredittsjekk – det lønner seg å sjekke!

En kredittsjekk, også kjent som en kredittvurdering, er en analyse av betalingsevnen til en privatperson eller bedrift. Kredittsjekk er enkelt forklart en undersøkelse hvor man ser på data som betalingshistorikk, inntekt, formue og gjeld for å avgjøre en potensiell skyldners evne til tilbakebetaling. En leieboer som ikke er til å stole på kan koste deg dyrt, så det lønner seg å bruke litt tid på å undersøke hvem du gir nøkkel til utleieboligen din. Men hva kan du som utleier egentlig finne ut om dine fremtidige leieboere og kan du kredittsjekke kandidater for å se om de er sikre betalere? Med MyRent og vår samarbeidspartner Bisnode vil du umiddelbart få en kredittscore og sikre deg mot betalingsudyktige leietakere. Hvis du ønsker et enkelt utleiesystem som gir deg tilgang til unike kundedata i sanntid, hjelper vi deg så klart med dette. Les mer om våre tjenester og kredittsjekk her.

Hva er kredittsjekk?

Långivere som banker og andre som tilbyr deg varer og tjenester på kreditt vil se på kreditthistorikken din når de beregner din kredittscore. Desto høyere kredittscore du har, jo større sannsynlig er det at du ikke misligholder dine forpliktelser. Kredittsjekk kan kun utføres at virksomheter som trenger informasjon om du er kredittverdig eller har betalingsevne. Det kan med andre ord ikke utføres av hvem som helst. Du som utleier har skjellig grunn og derfor lov til å utføre en kredittsjekk på en potensiell leietaker.

Utleier sjekker kredittscore til leietaker

Kredittscore

Kredittscore påvirker sjansene dine for å få blant annet kredittkort, lån og bilfinansiering, strøm og mobilabonnement. Kredittsjekk blir utført på bakgrunn av relevant informasjon og det legges inn i en modell for kredittvurdering. Relevant informasjonen er vanligvis inntekt, formue, betalingsanmerkninger og hvor stor gjeld man har. Dette gir et tall på bakgrunn av et scoringssystem fra 1 til 100. Kredittsjekken blir godkjent hvis personen har en kredittscore over 19

Hvordan kredittsjekke en person?

På bakgrunn av flere juridiske og personvernmessige årsaker kan ikke hvem som helst utføre en kredittsjekk av en person. Tilgang til kredittvurderinger er begrenset til bedrifter med et spesifikt behov. Denne begrensninger eksisterer for å forhindre mulig svindel og identitetstyveri, men også på grunn av vurderinger rundt hva som er passende innsyn i enkeltpersoners privatøkonomi. MyRents leverandør av kredittsjekk er Bisnode, og de er det første databaserte ekspertsystemet i verden som kunne vurdere et foretaks økonomiske styrker og betalingsevne. Tjenesten kan gi deg tilgang til unike kundedata i sanntid om forbrukere i hele Europa.

Hvem kan kredittsjekke meg?

Som nevnt tidligere krever kredittsjekk skjellig grunn og det er strenge regler for hvilke kredittopplysninger som kan gis ut, samt til hvem. Det er derfor heldigvis ikke hvem som helst som kan utføre en kredittsjekk av privatpersoner. I forbindelse med en kredittsjekk har en visse rettigheter og personopplysningsloven § 12 slår fast at kredittopplysninger om en person “bare gis til den som har saklig behov for det”.

Kredittsjekk deg selv

Hvordan kredittsjekke seg selv? Det er mange som lurer på hvordan de kan kredittsjekk seg selv. Du kan selv logge inn på Bisnode eller Experian sine nettsider og se opplysningene og informasjonen som er registrert om deg. Registrert informasjon kan være betalingsanmerkninger, formue, inntekt og næringsinteresser. Det vil være verdt å nevne at det er flere aktører som tar betalt for dette, og noen krever eksempelvis at telefonnummeret må være registrert på deg.  Det kan være flere fordeler med å kredittsjekke seg selv. Du kan rette opp eventuelle feil og du vet hvordan din personlige økonomi ligger an.

Kredittsjekk Bisnode

Bisnode

Det finnes forskjellige aktører som kan foreta kredittvurderinger, blant annet Bisnode, som er MyRent leverandør av tjenesten. Som utleier har du kanskje spurt deg selv om en potensiell leietaker kan betale for seg. Kanskje du til og med har blitt rammet av uteblitte betalinger tidligere og ønsker å forhindre at dette skjer igjen? Fordelen med å bruke kredittsjekk i MyRent er at du automatiserer risikovurderingen, noe som er viktig for deg og virksomheten din. Du kan raskt få svar på om du tør å leie ut til en mulig leietaker eller om du burde vurdere noen andre. Du kan kjenne deg trygg på at du tar riktig avgjørelse. Det kan være tungt å takke nei til en ny leietaker som du allerede har brukt tid på, men det er samtidig viktig å ha kontroll på varselsignalene som kan hjelpe deg med å skille gode og dårligere betalere.

Unngå dårligere betalere og tap

Kredittsjekk og oversikt over en leietakers kredittscore er en viktig del av det økonomiske aspektet. Det er risiko forbundet med å leie ut bolig. Dessverre er det mange skrekkhistorier om leieboere som unnlater å betale avtalt leie. Det som kunne spart mange utleiere for mange problemer, er å luke ut dårlige betalere før man underskrev leiekontrakten. Det er flere fordeler med å gjennomføre en kredittvurdering av potensielle leietakere; du vil få en god oversikt om hvordan de har håndtert gjeld tidligere og om det foreligger betalingsmislighold.  Kredittscore er en god indikator på at leietaker vil være gunstig for virksomheten din. Det vil også hjelpe deg med å ta en risikovurdering som forutsier sannsynligheten for at de betaler for seg.

Fordelene med å benytte seg av kredittsjekk

  1. Gir bedre cash flow, og kan føre til at du senere slipper å sende saken til inkasso.
  2. Husleieloven gir leietaker meget sterke rettigheter i Norge. Det tar dessverre lang tid å gjennomføre prosesser med leietakere som ikke betaler for seg.
  3. Vår samarbeidspartner Bisnode har lang erfaring og ekspertise rundt kredittsjekk.

    Du kan lese mer om dette og hva du som utleier bør kjenne til, i vår artikkel som går i dybden på husleieloven.
Utleier som får tilgang til kredittsjekk og kredittscore umiddelbart med MyRent og Bisnode

Enkelheten med kredittsjekk fra MyRent og Bisnode

Med MyRent kan du få tilgang til kredittvurderinger umiddelbart og luke ut dårlige betalere før leiekontrakten er skrevet under. Vi hjelper deg i gang når tid er en mangelvare og du ønsker å komme igang så raskt som mulig. Selve funksjonen for kredittsjekk ligger inne i systemet. Du trenger ikke opprette konto eller logge inn hos Bisnode for å benytte deg av tjenesten. Kostnaden kommer på din ordinære MyRent-faktura.

Du kan prøve MyRent selv kostandsfritt i 60 dager, helt uten forpliktelser! Se myrent.no for mer informasjon.