Bestill depositumsgaranti enkelt og effektivt med MyRent systemet

Depositumsgaranti også kalt leiegaranti, er et godt alternativ til innskudd på depositumskonto ved leie av bolig. Du som utleier kan være trygg på at eventuelle krav som skulle oppstå etter at leieforholdet er avsluttet blir dekket i henhold til husleieloven og husleiekontrakten. Leietaker slipper å skaffe tilveie et stort depositumsbeløp ved innflytting.  I tillegg slipper utleier etableringsgebyrer i banken og partene trenger ikke å ha kundeforhold i samme bank. Denne artikkelen sitt formål er å forklare hva depositumsgaranti er og besvare vanlige spørsmål knyttet til det.

Hva er depositumsgaranti?

Depositumsgaranti er en lav engangssum leietaker betaler i stedet for depositum og koster 15 % av depositum-summen. Varigheten på depositum garanti er opp til 3 år og tegnes ved inngåelsen av leiekontrakten. Depositum garanti er like sikkert som et vanlig depositum og blir regulert av husleieloven, det betyr at det er like trygt som et vanlig depositum. Det er ikke en forsikring, men en garanti og sikkerhet for krav på skyldig husleie, utgifter ved fravikelse, skade på utleieboligen og for andre krav som skulle reise seg fra leieavtalen. Dersom det blir utbetaling under garantien må leier tilbakebetale alle utlegg til selskapet for å unngå inkasso og betalingsanmerkning.

Hvordan søke depositumsgaranti?

Man søker normalt depositumsgaranti fra et selskap som tilbyr tjenesten. I MyRent er det Södeberg & Partners som tilbyr dette. Man kan også ha depositumsgaranti fra et familiemedlem, NAV eller arbeidsgiver.

Fordeler med depositumsgaranti

  • Leietaker må også gjennom en kredittsjekk, noe som utleier ikke vanligvis har tilgang til og gir en trygghet vedrørende fremtidige betalinger. 
  • Leietaker slipper å skaffe tilveie et stort depositumsbeløp ved innflytting.
  •  I tillegg slipper utleier etableringsgebyrer i banken og partene trenger ikke å ha kundeforhold i samme bank.  
  • Du som utleier kan være trygg på at eventuelle krav som skulle oppstå etter at leieforholdet er avsluttet blir dekket i henhold til husleieloven og husleiekontrakten. 

Hva er forskjellen mellom depositum og depositumsgaranti? 

Depositum er en pengesum som leietaker setter inn på en egen sperret bankkonto og det kan eksempelvis være tre måneders husleie. For å sikre utleier mot økonomiske tap er denne bankkontoen er adskilt fra leietakers og utleiers midler. Hvis leietaker ikke betaler husleien, så kan utleier kreve dette dekket av depositumet. Det er ikke alle som har nok penger til å dekke et depositum og leiegaranti, også kjent som depositumsgaranti og husleiegaranti er like trygt og oppleves av mange som mye enklere ved leie av bolig. Leiegaranti i MyRent utgjør 15% av depositumsbeløpet og man får ikke dette beløpet tilbake. 

Depositum eller leiegaranti 

Ved å benytte leiegaranti slipper du som leietaker å låse pengene dine på en konto, samtidig som garantien gir utleier samme sikkerhet som ved et ordinært depositum.

Depositumsgaranti er et trygt alternativ til vanlig depositumskonto. 

Depositumsgaranti NAV

Depositumsgaranti fra NAV, også kalt NAV-garanti i husleieforhold er noe det er mulig å søke om. For å få dette innvilget må både leietaker og utleier godkjenne dette. Da må man personlig ta kontakt med det lokale NAV-kontoret for å søke om det. Det vil være verdt å nevne at depositumsgaranti fra NAV noen ganger gjelder for kortere perioder enn leiekontraktens varighet og den dekker vanligvis kun uteblitt husleie. Les mer om depositumsgaranti NAV her. 

Leiegaranti fra Söderberg & Partners 

Hvis leietaker ikke har mulighet for å betale depositum, kan MyRent i samarbeid med Søderberg & Partner tilby leietaker en leiegaranti. Vår samarbeidspartner er et av Nordens største selskap innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning. Her kan du lese mer om depositumsgaranti med Myrent og andre vanlige spørsmål.

Hva er forskjellen på leiegaranti og leieforsikring?

Leieforsikring eller utleieforsikring, er en forsikring utleier tegner og ikke leietaker. En slik forsikring dekker tap utover det som blir dekket av depositumet. Akkurat hva som dekkes og hvor mye forsikringen dekker, varierer mellom aktørene som tilbyr utleieforsikring. Det vil være verdt å nevne at det er du som utleier som da dekker utgiftene knyttet til utleieforsikring. Leiegaranti fra Myrent er en avtale som inngås mellom leietaker og Södeberg & Partners, som tar seg av hele prosessen. Du som utleier behøver ikke gjøre noe annet utenom å huke av på at leietaker ønsker leiegaranti. Det forutsetter at leietaker får godkjent kredittsjekk for å få innvilget leiegaranti fra Södeberg & Partners. Leiegaranti er ingen forsikring, men du som utleier får utbetalt rettmessige krav etter tilsvarende retningslinjer som ved et tradisjonelt depositum forhold og i henhold til Husleieloven.

Er du allerede er bruker av MyRent og ønsker å vite mer om hvordan du får tegnet depositumsgaranti i systemet? Les vår artikkel som går i dybden på hvordan du tegner leiegaranti her.