Depositumskonto for utleie av bolig – enkel depositumskonto for utleiere og leietaker

Du har hørt alt om hvordan utleie av bolig genererer inntekter hver måned slik at du kan begynne å samle reell formue. Det er bare ett spørsmål å svare på før du tar inn din leietakere: Hvordan fungerer et depositum? Det å opprette en depositumskonto kan være et av de viktigste trinnene du tar som sikkerhet, i tilfelle en leietaker skader eiendommen, ikke betaler husleien eller på annen måte misligholder leieforholdet. I leieforhold for bolig kan man ikke avtale sikkerhet for et større beløp enn tilsvarende maksimalt seks måneders husleie. I næringsleieforhold står man fritt til å avtale andre løsninger og beløp. Avhengig av vilkårene i leiekontrakten, kan utleieren bruke en del av eller hele sikkerhetsdepositumet for leie som ikke er betalt, eller hvis leietaker forårsaker skade på leien utover vanlig slitasje.

Hvis du ønsker et enkelt utleiesystem kan du lese mer om våre tjenester her.

Enkel depositumskonto for utleiere og leietaker

Hvem skal opprette depositumskonto?

Det er vanlig at utleier og leietaker oppretter en depositumskonto sammen. En depositumskonto er en sperret konto der leietakeren setter inn penger og dette beløpet kan variere mellom tre til seks måneders husleie. Det vil være verdt å nevne at 6 måneders husleie er det maksimale beløpet det er tillatt å ta. Depositumskontoen skal stå i leietakers navn og rentene på beløpet tilfaller leietaker. Det er utleier som skal betale for åpningen av depositumskontoen.

Hva er depositumskonto?

Et depositum, også kjent som et sikkerhetsdepositum, er et beløp som leietaker betaler til utleieren i tilfelle skader på eiendommen eller skyldig husleie. I tilfelle skader på eiendommen, kan utleier bruke depositumet til å gjøre nødvendige utbedringer av utleieboligen før neste leietaker flytter inn.

Kostnad for depositumskonto

Hva det koster å opprette en depositumskonto varierer fra bank til bank, det kan være alt fra 250 til 1000 kroner. Normalt sett vil også beløpet være mindre hvis man oppretter depositumskonto i nettbanken, det vil si at det er dyrere å opprette en depositumskonto på bankkontoret. MyRent har samarbeid med Sparebank1 SR-Bank og tilbyr depositumskonto direkte fra vårt system, uten at du trenger å gå ut av systemet til kun 149,- kroner per konto. Sjekk prisene her.

Opprette depositumskonto

Det er enkelt og raskt å opprette en depositumskonto gjennom MyRent og vår samarbeidspartner Sparebank1 SR-Bank. I MyRent oppretter du kontoen enkelt og du kan styre alt uten å gå ut av systemet. Du kan også bestille i nettbanken til de fleste banker, men som regel til en høyere pris. Både utleier og leietaker har innsynsrett på kontoen, men depositumet er sperret i leieperioden. Ved opprettelsen av depositumskonto er det viktig å ha en god leiekontrakt på plass i forkant, dette er også noe flere banker krever at man har på plass før en oppretter depositumskonto. Du kan lese mer om dette i vår artikkel som går i dybden på husleiekontrakter, og de nødvendige trinnene for å opprette en tilpasset, juridisk riktig leiekontrakt.

Avslutte depositumskonto

Hva skjer med depositumet når leieforholdet er avsluttet?  Når leieforholdet opphører, kan du melde avslutning av depositumskontoen i MyRent. Det er viktig at leietaker og utleier er enige om at depositumskontoen skal avsluttes og om det aktuelle beløpet som skal utbetales. Dersom hele beløpet skal tilbakebetales til leietaker, må utleier gi beskjed om dette. Dersom hele beløpet skal tilbakebetales til utleier, må leietaker gi beskjed om dette. Hvis utleier og leietaker skal fordele beløpet mellom partene, må dere sammen gi beskjed om fordelingen dere har blitt enige om. Det er en hovedregel at banken krever skriftlig samtykke fra partene. Åpen og god kommunikasjon mellom utleier og leietaker er nøkkelen til et godt leieforhold, fra inngåelsen av leieforholdet til avslutningen av depositumskonto.

Regler for depositumskonto

I de fleste leieforhold har utleier og leietaker blitt enige om depositum, men hvilke regler er egentlig gjeldende for depositum?

  • Depositum må avtales, at leietaker skal betale et depositum må altså være avtalt på forhånd. Avtalen må senest inngås samtidig med leieavtalen. Det vil med andre ord si at utleier ikke kan kreve at leietaker skal betale depositum etter inngåelsen av leieavtalen.
  • Størrelsen på depositumet skal avtales mellom partene og loven sier at beløpet ikke kan overstige 6 måneders husleie.
  • Depositumskonto. Depositumsbeløpet dere har blitt enige om skal settes på en egen konto i leietakerens sitt navn. I en finansinstitusjon som har lov til å tilby en slik tjeneste i Norge.
  • Beløpet kan ikke disponeres. Under hele leieforholdets varighet kan verken utleier eller leietaker disponere beløpet på egen hånd.
  • Søksmål og depositum. Både utleier og leietaker kan fremsette krav om søksmål overfor banken. Banken må da varsle motparten av depositumsbeløpet vil bli utbetalt. Med mindre motparten kan dokumentere overfor banken å ha reist et søksmål. Med søksmål menes det eksempelvis klage til forliksrådet eller husleietvistutvalget. Hvis motparten kan dokumentere at det er reist søksmål innen fristen, vil depositumskontoen bli sperret for begge parter inntil tvisten er avgjort.
  • Forandring av depositumet. Utleier og leietaker kan avtale av depositumet skal forandres sammen med endringer i leien. Dette kan være endringer som følge av indeksregulering, samt som følge av eventuell tilpasning til gjengs leie. Dette er endringer som reguleres av Husleieloven. Vi har skrevet en artikkel om de viktigste punktene i husleieloven.

Lån til depositum

Hva er depositumslån? Skal du ut på leiemarkedet og leie bolig, da må du regne med å betale et depositum og det er for mange mye penger å legge ut. Det er flere som kan kjenne på at depositumsbeløpet er mye penger å legge ut på en gang, og derfor er det mange som tar opp lån til depositum. Et depositumslån er enkelt et lån, hvor pengene går til å betale depositum til utleier.

Noen lånetilbydere krever sikkerhet i fast eiendom, tar kredittvurdering, sjekker at du ikke har noen purringer eller betalingsanmerkning. Det finnes dog flere aktører som ikke stiller noen krav til sikkerhet, men da er det viktig at du leser nøye gjennom vilkårene og ser på rentene. På den måten kan du på best mulig måte sikre deg mot å betale i dyre dommer for lånet.

Depositumsgaranti også kalt leiegaranti, er et godt alternativ til innskudd på depositumskonto ved leie av bolig.

Depositumsgaranti

Hva kan du gjøre hvis du ikke har nok penger til depositum? Stadig flere søker etter muligheter for depositumslån, men da kan det også være greit å få informasjon om muligheten til å undersøke alternativer til depositum, uten lån. Depositumsgaranti, også kalt leiegaranti, er et godt alternativ til innskudd på depositumskonto ved leie av bolig. Depositumsgaranti gjør det mulig for deg som leietaker å stille med sikkerhet tilsvarende et depositum. Uten å benytte egenkapital eller ta opp et dyrt lån.

MyRent gir sine kunder muligheten til å benytte seg av en avtale med Söderberg og Partners for depositumsgaranti. Det er flere fordeler med depositumsgaranti både for leietaker og utleier.

  1. For leietaker er en av de største fordelene at man slipper å skaffe tilveie et depositum. Som for mange kan utgjøre en betydelig sum.
  2. Leiegaranti er fordelaktig også for utleier. Leietaker må gjennom en kredittsjekk og dette er ikke vanligvis noe utleier har tilgang til. Det gir en trygghet vedrørende fremtidige betalinger.
  3. Det er viktig å presisere at det gir den samme tryggheten som et ordinært depositum.
  4. I tillegg slipper utleier etableringsgebyrer i banken.

Les vår artikkel som forklarer hva depositumsgaranti er og besvarer vanlige spørsmål knyttet til det.

Sikkerhet for utleier og leietaker

Skal du leie ut eller leie bolig? MyRents forvaltningsløsning gjør utleieprosessen enklere, tryggere og mer effektiv. Vi gjør utleieprosessen både enklere og rimeligere! Ta kontakt i dag for å høre mer om depositum, depositumsgaranti og alle de andre funksjonene MyRent tilbyr. 

Kom i gang nå – helt gratis!

Allerede bruker? Da kan du logge inn her.