Innflyttingsprotokoll – hva er det og fordelene ved det?


Innflyttingsprotokoll, også kalt overtakelsesprotokoll, er en sjekkliste med bildebasert og skriftlig dokumentasjon av utleieboligens tilstand ved innflytting samt annen informasjon som er relevant ved innflytting. Den er til stor nytte hvis det skulle oppstå uenigheter i etterkant om boligens tilstand, skader eller mangler ved utflytting. Innflyttingsprotokollen er veldig enkel i bruk og kan fylles ut på alle nyere mobiltelefoner. Vi i MyRent har satt sammen litt informasjon om overtakelsesprotokoll, innflytting og overtakelse av utleieobjekt til deg slik at overleveringen foregår på best mulig måte. Ta i bruk innflyttingsprotokollen fra MyRent og få en god og ryddig start på leieforholdet. Alle punkter er klare for utfylling i innflyttingsprotokollen og den drar leietaker og utleier gjennom alle viktige punker man vil dokumentere, samt hva du bør opplyse leietaker om. I tillegg kan man også bestille både strøm og forsikring rett i protokollen God planlegging lønner seg virkelig!


Dersom du ønsker et enkelt utleiesystem som hjelper deg med innflyttingsprotkoll, automatisert fakturering, digital husleiekontrakt og mye mer, hjelper vi deg så klart med dette! Les mer om våre tjenester og automatisk fakturering her.


Overtakelsesprotokoll
Ta i bruk Overtakelsesprotokoll fra MyRent og få en god og ryddig start på leieforholdet

Dokumenter boligens tilstand med MyRents enkle innflyttingsprotokoll

Husleiekontrakten er signert, leie og depositumsgaranti er avtalt. Nå kan utleier og leietaker slappe av og ta en pust i bakken før innflytting. Ved overlevering og innflytting skal leiligheten se ut slik som den ble annonsert. Dette inkluderer beslag, møbler og den generelle standarden. Med andre ord, dersom noe har endret seg i mellomtiden, må du som utleier diskutere forholdene med leietaker på forhånd, slik at det ikke oppstår noen uønskede overraskelser når leietaker flytter inn og at man er enige om hva slags tilstand man skal kunne forvente å få objektet returnert i.

Hva er innflyttingsprotokoll?

Ved innflytting undersøker leietaker og utleier leiligheten sammen og registrerer tilstanden, samt eventuelle mangler i en innflyttingsprotokoll. Er alt slik leietaker ble forespeilet? Har forrige leietaker gjort det tilstrekkelig rent? Er det noen feil? Alt dette bør bli notert så nøyaktig som mulig. Her er bilder også en god hjelp. Overtakelsesprotokollen dokumenterer tilstanden til leiligheten ved innflytting. Du kan også bruke protokollen ved utflytt og sammenligne den dokumenterte tilstanden ved innflytt med hvordan objektet fremstår etter et endt leieforhold.

Hva du bør tenke på ved innflytting 

De aller fleste er godt kjent med stressmomentet som følger med når et hjem skal forlates, og et nytt hjem står og venter. Flyttemelding må sendes til folkeregisteret og det er hensiktsmessig å huske på å bytte navn på postkassen og døren. Det er ganske stor sannsynlighet for at man husker å pakke ned alle saker og ting, men en ting de aller færreste tenker over er strømavtalen. Det er viktig å huske på å si opp gamle nett- og strømavtaler, samt lese av strømmåleren. Med MyRent innflyttingsprotokoll får leietaker tilbud fra forskjellige markedsledende strømleverandører og fordelene ved dette er at strømbytte blir gjort på dagen, uten noe arbeid for hverken utleier eller leietaker. Man kan også ta bilde av strømmåleren for å forsikre seg om at dette foregår i en ryddig prosess. Strømleverandøren tar seg av alt det praktiske rundt byttet.

Praktisk info før leietaker flytter inn

For begge parter er det viktig å notere innflyttingsdatoen i kalenderen. Hvis en av partene ikke møter opp til overtakelsen, kan den andre parten kreve at overtakelsen allerede har funnet sted. Dette innebærer at parten som unnlater å møte opp, mister innsigelsesmuligheten. Du finner mer informasjon om dette i Husleieloven kapittel 2. Det vil være lurt å planlegge i forkant av overtakelsen, ettersom det er mye å tenke på og en vil helst unngå å gjøre feil eller glemme noe. Det økonomiske aspektet ved en overtakelse er også noe som er lurt å tenke over. Dette er særlig viktig hvis en oppdager feil eller mangler. Hvis dette er tilfellet skal utleier få muligheten til å utbedre feilene, såfremt dette skjer innen rimelig tid.

Med MyRents innflyttingsprotokoll får partene dokumentert alt som er viktig ved starten av et hvert nytt leieforhold.
Med MyRents innflyttingsprotokoll får partene en nøye og god overlevering av utleieobjektet, dokumentert hva man har gått igjennom ved overtakelsen, eventuelle mangler og andre punkter.

Hva er fordelene med innflyttingsprotokoll?

En nøye planlagt og godt gjennomført overlevering av et utleieobjekt ved starten av ethvert nytt leieforhold sikrer en trygg og god start for begge parter. Både når en flytter inn og ut er det viktig å undersøke og dokumentere den generelle tilstanden til utleieobjektet. Spesielt viktig er det å dokumentere eventuelle feil og mangler. For utleiere er det særs viktig å vite hvilken leietaker som er erstatningspliktig ved skader. Med en innflyttingsprotokoll får partene notert hva man har gått igjennom ved overtakelsen, samt eventuelle mangler og andre punkter. Dette kan eksempelvis være bemerkelser knyttet til vask. Protokollen skal sikre at boligen overtas i avtalt stand. Du kan lese mer om dette i vår artikkel som tar deg gjennom de viktigste punktene i husleieloven

Fordelene med innflyttingsprotokoll fra MyRent

Med MyRents innflyttingsprotokoll får leietaker også tilbud om vask av leiligheten gjennom et profesjonelt firma, noe som blant annet kan være aktuelt og ønskelig dersom det ikke er ordentlig vasket av tidligere leietaker. Leietaker får også tilbud om Super innboforsikring fra If. For deg som utleier er det en fordel at leietaker også har en innboforsikring som dekker ulike former for skader på eiendommen.

Ved å ta i bruk innflyttingsprotokoll ved tidspunkt for innflytting, sikrer man god skriftlig og bildebasert dokumentasjon av utleieboligens tilstand. Protokollen vil være til stor nytte å kunne lene seg på, dersom det skulle oppstå uenigheter om utleieboligens tilstand senere i leieforholdet eller ved utflytting.