Sikre deg og dine leietakeres rettigheter med digital leiekontrakt

De siste årene har bruken av digitale kontrakt med elektronisk signatur skutt i været. Men hva er egentlig en digital leiekontrakt? Hvordan blir den signert? Og hvordan kan dette hjelpe deg som utleier å spare tid og samtidig få bedre oversikt? Denne artikkelen sitt formål er å beskrive hvordan digitale husleiekontrakter fungerer og fordelene ved det. For en enklere start på leieforholdet har MyRent digitale utleiekontrakter med BankID-signering og du har også muligheten til å benytte deg av dine egne kontrakter i systemet. Du kan benytte så mange forskjellige kontrakter du ønsker. Les mer om våre tjenester og digital leiekontrakt her.

Gjør utleieprosessen enklere med digitale utleiekontrakter fra MyRent.

Digital leiekontrakt

Leiekontrakt med elektronisk signering gjør ting raskere for alle de involverte. Det er mye raskere å sende leiekontrakt på e-post enn det er å skrive ut leiekontrakten og møte leietakeren personlig for signering. Etter å ha undersøkt potensielle leietakere har du sannsynligvis en fremtidig leietaker i tankene. Nå står du overfor en annen viktig oppgave i prosessen med å etablere et nytt leieforhold, nemlig husleiekontrakten. Det er viktig at leieforholdene etableres med en juridisk riktig leiekontrakt. Teknologi og innovative systemer har muliggjort at du nå kan opprette en digital husleiekontrakt på få minutter, signere med elektronisk signering og aldri bekymre deg for å miste viktig dokumentasjon.

Hvordan skrive kontrakt?

Det å signere leiekontrakter digitalt er et relativt nytt konsept. Tidligere måtte utleiere sette av tid til å møte leietakeren personlig og signere leiekontrakten fysisk. Nå er alt forandret, det er i dag mulig å signere husleiekontrakten elektronisk, som oftest med BankID-signering. Selv om digital utleiekontrakt er et noe nytt fenomen, blir det mer og mer vanlig. Mange potensielle leietakere, spesielt yngre mennesker, foretrekker komforten og i disse dager tryggheten en digitalutleiekontrakt med BankID-signering gir. Mange utleiere kan kanskje føle noe usikkerhet når de tenker på å flytte signeringsprosessen av leiekontrakten digitalt. Det stilles spørsmål til om det er trygt, juridisk bindende og rimelig.

Når er en kontrakt gyldig?

En kontrakt er en skriftlig avtale om et bestemt forhold og det finnes kontrakter for å regulere de aller fleste forhold. Det er ingen formelle krav til kontrakter og i prinsippet kan alle skrive en kontrakt. Selv om det i prinsippet kan virke enkelt å skrive en kontrakt, er det viktig å sikre at det man ønsker at skal inngå i leiekontrakten faktisk inngår og er riktig formulert i leiekontrakten. Som utleier kan man dessverre komme dårlig ut hvis man ikke er presis i forhold til hva som skal inngå i leiekontrakten. Dersom man tidligere har operert med kontrakter på papir er det det er alltid en god idé å lagre kopier av kontrakten i skyen. På den måten er det lettere å finne den hvis man skulle være uheldig å miste den fysiske leiekontrakten.

Burde du begynne å signere utleiekontrakt elektronisk?

Ved å benytte digital leiekontrakt i din portefølje blir du og din virksomhet tilpasset den nye teknologien. Fordeler med digital leiekontrakt er blant annet:

  • Når en leiekontrakt utformes og signeres digital blir fornyelse en mye enklere og raskere prosess. Bare send leiekontrakten til leietakeren på e-post med elektronisk signering.

  • Elektronisk signering med BankID gjør det enkelt, trygt og raskere enn aldri før å signere leiekontrakt.

  • Du får full kontroll og oversikt over dine leiekontrakter til enhver tid. 

Hvordan foregår digital utleiekontrakt med MyRent?

  1. Når du registrerer et nytt leieforhold i MyRent legger du inn relevant informasjon om leietakeren og leieforholdet. Dette er for eksempel navn, kontaktinfo, leiesum og leietid.

  2. Du velger så hva slags kontraktstype du skal bruke. Du kan velge mellom å bruke våre standard kontrakter eller du kan laste opp din egen kontrakt. MyRent har støtte for at du kan lagre flere forskjellige typer kontrakter hvis du har behov for det.

  3. Når leieforholdet er registrert kan du velge at MyRent lager en ferdig kontrakt for deg basert på informasjonen du har lagt inn i systemet.
  4. Nødvendig informasjon flettes så inn på riktig sted i kontrakten uten at du trenger å gjøre noe manuell inntasting.

  5. Når kontrakten er produsert kan du velge mellom å signere denne fysisk og laste opp en kopi eller enda bedre; sende kontrakten rett til signering med BankID fra deg selv og leietaker. På denne måten slipper du til og med å møte leietaker for signering!

  6. Den signerte kontrakten knyttes til det spesifikke leieforholdet og lagres i systemet. Du kan når som helst hente denne frem igjen ved behov.

  7. Hvis det er noe som helst i MyRent sitt system du har problemer med eller lurer på, tilbyr vi selvfølgelig kundesupport for deg og dine leietakere. Du finner mer informasjon om våre tjenester og digital husleiekontrakt her.

Hvordan si opp leiekontrakt?

Utleier og leietaker har mulighet til å si opp leieforholdet og leiekontrakten. Hvilke regler som er gjeldende for dette, avhenger vanligvis av hva partene er blitt enig om og hva som er skrevet i leiekontrakten. For leietaker er det mulig å si opp en leiekontrakt muntlig, men som regel er det mer hensiktsmessig å gjøre det med en skriftlig oppsigelse. Hvis man som utleier ønsker å si opp en leietaker følger det av loven at dette må forekomme skriftlig. Det mest vanlige er at oppsigelsen av leiekontrakten gjelder fra den 1. i inneværende måned, med mindre noe annet er avtalt i leiekontrakten.

Hvordan skrive oppsigelse av leiekontrakt?

Oppsigelse av leietaker må forekomme skriftlig og oppsigelsen må ha leietakers signatur på at oppsigelsen er mottatt. En annen mulighet er å benytte seg av rekommandert brev, du kan lese mer om rekommandert brev på posten sine sider. Det vil være verdt å nevne at man som utleier må ha en saklig grunn til å si opp leietakeren, du kan lese mer om dette på forbrukerrådet sine sider. Leietaker kan si opp leieforholdet muntlig, men det er vanlig å skrive en skriftlig oppsigelse av leiekontrakt. Hvordan du skrive oppsigelse av leiekontrakt avhenger blant annet av hvordan leiekontrakt det er snakk om og hva som er gjeldende for akkurat din leiekontrakt. Det som bør inngå i oppsigelse av leiekontrakt er når oppsigelsestiden løper fra og signatur, leietaker trenger ikke oppgi grunnen til oppsigelsen av leieforholdet.

Med vår digitale leiekontrakt blir jobben som utleier enklere. Få full oversikt på ett sted med MyRent.
Med vår digitale leiekontrakt blir jobben som utleier enklere. Få full oversikt på ett sted med MyRent.

Aldri bekymre deg for å miste viktige papirer

MyRents digitale utleiekontrakt ble skapt for å være brukervennlig. Du blir guidet gjennom de nødvendige trinnene for å opprette en tilpasset, juridisk riktig leiekontrakt. Du kan også velge å benytte egne kontrakter i systemet, det er helt opp til deg. Leietakeren har det enda enklere, alt de trenger å gjøre er å signere leiekontrakten med BankID. Dersom du ønsker det, kan du alltid skrive ut en papirkopi av den signerte utleiekontrakten for arkivene dine.

Gamle ringpermer og fysiske møter for signering tilhører gårsdagen. Ta kontakt i dag for å høre mer om dette og alle de andre funksjonene MyRent tilbyr! Se www.myrent.no for mer informasjon.