Leiemarkedsundersøkelsen 2022

Gjennomsnittlig månedlig leie for en toroms bolig i Norge i 2022 var på 9880 kroner. Leiemarkedsundersøkelsen fra 2022 gir mange interessante tall.

I desember hvert år utgir Statistisk Sentralbyrå den såkalte Leiemarkedsundersøkelsen, en årlig undersøkelse om husleiepriser. SSB skriver selv: «Statistikken sier noe om hvordan leiemarkedet er sammensatt og gir informasjon om leieprisnivået etter visse inndelinger av leiemarkedet. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av det norske leiemarkedet.»

Oslo og Bærum på topp

Tallene er ikke uventet høyest i Oslo og Bærum. Så er det et hopp ned til med Trondheim som nummer to, Bergen som nummer tre og Stavanger som nummer fire.

Gjennomsnittlig månedlig leie:
Oslo og Bærum: 12.770 kroner
Trondheim: 10.160 kroner
Bergen: 9620
Stavanger: 9060

Samme rangering etter leie per kvadratmeter:
Oslo og Bærum: 3390 kroner
Trondheim: 2730 kroner
Bergen: 2510 kroner
Stavanger: 2210 kroner

De siste fem årene har gjennomsnittlig månedlig leiepris for en toroms-leilighet steget med 13 prosent.

Profesjonelle aktører

Ifølge undersøkelsen oppga rundt 44 prosent av de spurte i Oslo at de leide av profesjonelle aktører. Dette er betydelig flere enn i byer som for eksempel Bergen og Stavanger som har en andel på henholdsvis 29 og 20 prosent.

Nyeste leieforhold = høyest pris

Rundt halvparten av husleieprisene som ble rapportert til undersøkelsen var på i kontrakter som ble inngått enten i år eller i fjor. Leiekontrakter som ble inngått i år eller i fjor har i gjennomsnitt rundt 8 prosent høyere husleiepris enn kontraktene som ble inngått mellom 2016 og 2020. Forskjellen blir enda større dersom vi sammenligner årets og fjorårets nye leieavtaler med leieavtalene som ble inngått før 2016. Da er forskjellen på rundt 26 prosent. Det at husleieprisene i snitt er høyere for de nyeste leiekontraktene kan sees i sammenheng med at de største prisendringene for husleier normalt skjer i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Er du utleier?

Leieinntekter er kjekt å motta. Men å holde styr på stort og smått som kreves av en ansvarlig utleier, kan for mange være både stressende og tidkrevende. Med MyRent kan du senke skuldrene og lene deg tilbake. Alt blir gjort mer eller mindre av seg selv.

Med MyRent Fri kan du gratis forvalte alle dine eiendommer og leiekontrakter digitalt, med automatisk innkreving av leie per e-post og innflyttingsprotokoll. For en lav månedlig sum får du langt flere funksjoner som blant annet kredittsjekk, automatisk KPI-regulering av leie, valgfri faktureringsmetode og mulighet for integrasjon mot regnskapssystem.

Sjekk hvordan MyRent fungerer, og kom i gang gratis!